Tìm kiếm khóa học

Khóa học hiểu biết nhân tố con người

  • Số học sinh tham gia: 1
  • Giáo viên: Lương Quốc Tùng
  • Phát hành: 2018-03-11 09:10:28
  • Cấp độ: Bắt đầu
  • Duration:
  • Giá:
Giấy chứng nhận:

Phải hoàn thành tất cả các bài học

Miễn phí cho thành viên

Mô tả

Nhân học là một lĩnh vực nhận thức khoa học, trong đó nghiên cứu các vấn đề nền tảng của tồn tại con người trong môi trường tự nhiên và nghệ thuật. Trong khoa học hiện đại có nhiều cách hệ thống hóa khác nhau các bộ môn của nhân học. Về cơ bản nhân học bao gồm: khảo cổ học, dân tộc chí, dân tộc học, văn học dân gian, ngôn ngữ học, nhân học hình thể và nhân học xã hội. Tập hợp các bộ môn nhân học này dần dần được mở rộng, trong đó có thêm nhân học y học (tâm lý học con người, di truyền học), sinh thái học con người .v.v...

Cũng có quan điểm cho rằng nhân học, với tư cách một ngành nghiên cứu khoa học, là sự kết hợp giữa nhân học thuần túy, hay là lịch sử tự nhiên của con người (bao gồm phôi thai học, sinh vật học, cơ thể học, tâm sinh lý học con người) với: cổ tự học, hay là tiền lịch sử; dân tộc học (khoa học về sự phát tán của loài người trên trái đất, hành vi và các phong tục của họ); xã hội học (khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với nhau); ngôn ngữ học; thần thọai học; địa lý học xã hội (nghiên cứu tác động của khí hậu và môi trường tự nhiên đến con người); nhân khẩu học (đưa ra số liệu thống kê về thành phần và sự phân bố các cộng đồng dân số). Từ các cách hệ thống hóa trên có thể thấy rõ một cách luận giải mở rộng về nhân học, khi nó bao gồm cả các khoa học xã hội và các khoa học nhân văn. Ngoài ra, các thuật ngữ dân tộc chí (xuất hiện ở Đức vào thế kỷ XIX), dân tộc học (sử dụng ở Pháp) và nhân học (thuật ngữ khoa học trong khối các nước nói tiếng Anh) cũng thường được dùng để biểu thị ngành khoa học về con người và về văn hóa của nó.

Giá

Miễn phí cho thành viên

Giáo viên

Lương Quốc Tùng

Giáo sư Lương Quốc Tùng là người có công đầu xây dựng và phát triển trung tâm Phục hồi chức năng bệnh viện HN, Bộ môn Phục hồi chức năng đại học Y HN cũng như ngành Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng ở Việt Nam. Năm 1975 sau khi thực tập sinh chuyên ngành Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng  tại  Cộng  hòa dân chủ Đức về nước ông đã xây dựng và thành lập khoa Phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai ngày nay trở thành Trung tâm đầu ngành của cả nước, thành lập Bộ môn Phục hồi chức năng đại học Y Hà Nội và thành lập Hội Phục hồi chức năng Việt Nam.

Miễn phí cho thành viên